भोगोलिक स्थान आणि लोकसंख्यासंपादन करा

फुरसुंगी हे पुणे जिल्ह्यातल्या हवेली तालुक्यातील १७५८ हेक्टर क्षेत्राचे गाव आहे. असून २०११ च्या जनगणनेनुसार ह्या गावात १५५९५ कुटुंबे व एकूण ६६०६२ लोकसंख्या आहे. ह्याच्या सर्वात जवळचे शहर पुणे २१ किलोमीटर अंतरावर आहे. फुरसुंगीमध्ये ३४७३९ पुरुष आणि ३१३२३ स्त्रिया आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीचे लोक ९९८४ असून अनुसूचित जमातीचे ६७९ लोक आहेत.ह्या गावाचा जनगणनेतील स्थल निर्देशांक ५५६२९२ [1] आहे.

साक्षरतासंपादन करा

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या: ५०३६५ (७६.२४%)
 • साक्षर पुरुष लोकसंख्या: २७६०२ (७९.४६%)
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: २२७६३ (७२.६७%)

शैक्षणिक सुविधासंपादन करा

गावात ५ शासकीय पूर्व-प्राथमिक शाळा आहेत. गावात ७ शासकीय [प्राथमिक शाळा आहेत.गावात ७ खाजगी प्राथमिक शाळा आहेत. गावात ४ शासकीय कनिष्ठ माध्यमिक शाळा आहेत.गावात ६ खाजगी कनिष्ठ माध्यमिक शाळा आहेत. गावात ३ शासकीय माध्यमिक शाळा आहेत.गावात ४ खाजगी माध्यमिक शाळा आहेत. गावात २ शासकीय उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. सर्वात जवळील पदवी महाविद्यालय (Hadapsar) १० किलोमीटरहून जास्त अंतरावर आहे. सर्वात जवळील अभियांत्रिकी महाविद्यालय. सर्वात जवळील व्यवस्थापन संस्था (हडपसर येथे) ५ ते १० किलोमीटर अंतरावर आहे.

वैद्यकीय सुविधा (शासकीय)संपादन करा

गावात एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, एक प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र व एक प्रसूति व बालकल्याण केंद्र आहे. गावात एक क्षयरोग उपचार केंद्र आहे.

पिण्याचे पाणीसंपादन करा

गावात शुद्धीकरण केलेल्या नळाच्या पाण्याचा पुरवठा आहे. गावात शुद्धीकरण न केलेल्या नळाच्या पाण्याचा पुरवठा नाही. गावात झाकलेल्या विहिरीच्या पाण्याचा पुरवठा आहे. गावात न झाकलेल्या विहिरीच्या पाण्याचा पुरवठा आहे. गावात हॅन्डपंपच्या पाण्याचा पुरवठा आहे. गावात ट्यूबवेलच्या/बोअरवेलच्या पाण्याचा पुरवठा आहे. गावात झऱ्याच्या पाण्याचा पुरवठा नाही. गावात नदी / कालव्याच्या पाण्याचा पुरवठा आहे. गावात तलाव /तळे/सरोवर यातील पाण्याचा पुरवठा नाही.

स्वच्छतासंपादन करा

गावात बंद गटारव्यवस्था आहे. गावात न्हाणीघर नसलेली सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आहेत.

संपर्क व दळणवळणसंपादन करा

गावात पोस्ट ऑफिस आहे. गावाचा पिन कोड ????. गावात दूरध्वनी आहेत. गावात सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्र आहे. गावात मोबाईल फोनची सोय आहे. गावात इंटरनेट आहे. गावात सरकारी बस सेवा आहे.

बाजार व पतव्यवस्थासंपादन करा

गावात एटीएमची सोय आहे. गावात व्यापारी बॅंक आहे व सहकारी बॅंकही आहे. गावात शेतकी कर्ज संस्था आहे. गावात स्वयंसहाय्य गट आहे. गावात रेशन दुकान आहे. गावात आठवड्याचा बाजार भरतो.

आरोग्यसंपादन करा

गावात एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) आहे. गावात अंगणवाडी (पोषण आहार केंद्र) आहे. गावात इतर पोषण आहार केंद्र आहे. गावात आशा स्वयंसेविका आहे. गावात क्रीडांगण आहे. गावात विधानसभा मतदान केंद्र आहे. गावात जन्म व मृत्यू नोंदणी केंद्र आहे.

वीजसंपादन करा

गावात २४ तास वीजपुरवठा आहे.

जमिनीचा वापरसंपादन करा

फुरसुंगी ह्या गावात जमिनीचा वापर खालीलप्रमाणे होतो (हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ):

 • वन: ०
 • बिगरशेती वापरात असलेली जमीन: ३५४.५४
 • लागवडीयोग्य पडीक जमीन: १९.६
 • पिकांखालची जमीन: १३८३.८६
 • एकूण कोरडवाहू जमीन: १२१२.७४
 • एकूण बागायती जमीन: १७१.१२

सिंचन सुविधासंपादन करा

सिंचनाचे स्रोत खालीलप्रमाणे आहेत (हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ):

 • कालवे: ११७२
 • विहिरी / कूप नलिका: ३०
 • इतर: १०.७४

उत्पादनसंपादन करा

फुरसुंगी ह्या गावी पुढील वस्तूंचे उत्पादन होते.

संदर्भ व नोंदीसंपादन करा