फुले ही एक शोधकुपी आहे. ती रोस्सेता या यानामार्फात ६७ पी/च्युरयुमोव- गेरासिमेन्को धूमकेतूवर उतरवण्यात आली आहे.[ संदर्भ हवा ]