फिलिपाईन्सचा ध्वज १२ जून १८९८ रोजी स्वीकारला गेला.

फिलिपाईन्सचा ध्वज
फिलिपाईन्सचा ध्वज
नाव Pambansang Watawat
(राष्ट्रध्वज)
Tatlong Bituin at Isang Araw
(तीन तारका आणि सूर्य)
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १:२
स्वीकार १२ जून १८९८

हे सुद्धा पहासंपादन करा