फिलिपिन्सचा ध्वज

(फिलिपाईन्सचा ध्वज या पानावरून पुनर्निर्देशित)

फिलिपाईन्सचा ध्वज १२ जून १८९८ रोजी स्वीकारला गेला.

फिलिपाईन्सचा ध्वज
फिलिपाईन्सचा ध्वज
नाव Pambansang Watawat
(राष्ट्रध्वज)
Tatlong Bituin at Isang Araw
(तीन तारका आणि सूर्य)
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १:२
स्वीकार १२ जून १८९८

हे सुद्धा पहासंपादन करा