प्रेम या विषयावर रचलेल्या कवितांना प्रेम कविता म्हणतात. हा एक प्रभावी असा काव्य प्रकार आहे.