पदार्थाची आंतरिक ऊर्जा वाढली असता पदार्थ प्रसरण पावतो.