एक प्रवासी वाहतूक करणारे प्रवाशांना आणि मालवाहू वाहतूक करण्यासाठी वापरले विमान आहे. अशा सहसा मोठे असलेल्या विमानाची देखभाल विमान कंपनी मार्फत केली जाते. एक प्रवासी वाहतूक करणारे विमान व्याख्या देशातून देशात बदलू शकते तरी, एक प्रवासी वाहतूक करणारे विमान म्हणजे विशेषतः व्यावसायिक सेवा देणारे आणि अनेक प्रवासी किंवा माल वाहून नेणारे अशीही एक विमानाची व्याख्या आहे. या विमानात खालच्या भागात सामान अथवा माल व वरच्या भागात प्रवासी अशी विभागणी केली असते.

बोईंग 747-8 प्रवासी वाहतूक करणारे विमान

हे सुद्धा पहासंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.