पोप पायस दुसरा

एक पोप

पोप पायस दुसरा (१८ ऑक्टोबर, इ.स. १४०५:कॉर्सिन्यानो, इटली - १४ ऑगस्ट, इ.स. १४६४:आंकोना, इटली) हा १९ ऑगस्ट, इ.स. १४५८ ते मृत्यूपर्यंत पोप होता.

याचे मूळ नाव एनिआ सिल्व्हियो बार्तोलोमिओ पिकोलोमिनी होते.

मागील:
पोप कॅलिस्क्सटस तिसरा
पोप
१९ ऑगस्ट, इ.स. १४५८१४ ऑगस्ट, इ.स. १४६४
पुढील:
पोप पॉल दुसरा