पोप पायस आठवा (नोव्हेंबर २०, इ.स. १७६१ - नोव्हेंबर ३०, इ.स. १८३०) हा मार्च ३१, इ.स. १८२९ ते मृत्यूपर्यंत पोपपदी होता.

पोप पायस आठवा

याचे मूळ नाव फ्रांसेस्को साव्हेरियो कॅस्तिग्लियोनी होते.

मागील:
पोप लिओ बारावा
पोप
मार्च ३१, इ.स. १८२९नोव्हेंबर ३०, इ.स. १८३०
पुढील:
पोप ग्रेगोरी सोळावा