पोप ज्युलियस पहिला हा इ.स. ३३७ ते इ.स. ३५२ दरम्यान पोप होता.

पोप पहिला ज्युलियस
जन्म नाव ज्युलियस
पोप पदाची सुरवात ६ फेब्रुवारी ३३७
पोप पदाचा अंत १२ एप्रिल ३५२
मागील पोप मार्क
पुढील पोप लायबेरियस
जन्म ??
रोम, पश्चिम रोमन साम्राज्य
मृत्यू १२ एप्रिल ३५२
रोम, पश्चिम रोमन साम्राज्य
यादी

हे सुद्धा पहा

संपादन