Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.

पोप ज्युलियस पहिला हा इ.स. ३३७ ते इ.स. ३५२ दरम्यान पोप होता.

पोप पहिला ज्युलियस
Iulius I.jpg
जन्म नाव ज्युलियस
पोप पदाची सुरवात ६ फेब्रुवारी ३३७
पोप पदाचा अंत १२ एप्रिल ३५२
मागील पोप मार्क
पुढील पोप लायबेरियस
जन्म ??
रोम, पश्चिम रोमन साम्राज्य
मृत्यू १२ एप्रिल ३५२
रोम, पश्चिम रोमन साम्राज्य
यादी

हे सुद्धा पहासंपादन करा