पाँपेईआ (ज्युलियस सीझरची पत्नी)

ज्युलियस सीझरची दुसरी किंवा तिसरी पत्नी
(पॉंपेईआ (ज्यूलिअस सीझरची पत्नी) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पॉंपेईआ ही प्राचीन ज्युलिओ-क्लॉडिअन वंशातील असून रोमन साम्राज्याचा संस्थापक असलेल्या ज्यूलिअस सीझर याची दुसरी पत्नी होती. ही ज्यूलिअसबरोबर सहचारीणी म्हणून इ.स.पू. ६७ पासून त्यांच्यात घटस्फोट होईपर्यंत म्हणजे इ.स.पू. ६१ पर्यंत होती.