पोर्तुगालचा पहिला पेद्रो

(पेद्रो पहिला, पोर्तुगाल या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पेद्रो पहिला (८ एप्रिल, इ.स. १३२० - १८ जानेवारी, इ.स. १३६७) हा इ.स. १३५७ पासून मृत्यूपर्यंत पोर्तुगालच्या राजेपदी होता.