पूर्व चंपारण जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

पूर्व चम्पारण हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र मोतीहारी येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन