पाटणा जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील पाटणा जिल्ह्याविषयी आहे. पाटणा शहराबद्दलचा लेख पाटणा आहे.

पाटणा हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र पाटणा येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन