पवना धरण

आणि पुण्याच्या काही भागात पाणी पुरवठा केला जातो

पवना धरण भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पवना नदीवर असलेले धरण आहे.या धरणातून पिंपरी चिंचवड

पवना धरणाच्या मागील पाणीसाठा

शहराला पाणी पुरवठा केला जातो .