पट्टेरी मण्यार ही पूर्व ते मध्य भारतात आढळणारी विषारी सापाची जात आहे.

पट्टेरी मण्यार