पटवर्धन हे मराठी आडनाव आहे. हे आडनाव चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मणांमध्ये आढळते. सांगली, मिरज, जमखिंडी इत्यादी संस्थानांचे संस्थानिक पटवर्धन घराण्यातील होते.

प्रसिद्ध व्यक्ती

संपादन

प्रकाशक

संपादन
  • ना.म.
  • रामचंद्र शंकर पटवर्धन
  • व्ही व्ही

पंचांगकर्ते

संपादन