अणूमधील एक मूलभूत कण. याचा विद्युत प्रभार ० (शून्य) मानला जातो. सर्व प्रोटॉन यांना एकत्र ठेवण्यासाठी यांचा उपयोग होतो.

न्यूट्रॉन
इतिहास
यांनी सुचविला सर अर्न्स्ट रुदरफोर्ड
शोधक सर जेम्स चॅडविक
सर्वसाधारण माहिती
वर्गीकरण (सांख्यिकीप्रमाणे) फर्मिऑन
संरचना संयुक्त कण
कुळ बॅरिऑन, हॅड्रॉन, न्युक्लिऑन
अन्योन्यक्रिया गुरूत्वाकर्षण, सशक्त अन्योन्यक्रिया, अशक्त अन्योन्यक्रिया
चिन्ह n
प्रतिकण प्रतिन्यूट्रॉन
भौतिक गुणधर्म
वस्तुमान ९३९.५६५५६०(८१)MeV/c
१.६७४९२७२९(२८)×१०-२७ kg १.००८६६४९१५६(६) u
विद्युतभार 0
विद्युत द्विध्रुव मोमेंट < २.९×१०-२६ e-cm
विद्युत ध्रुवीकरण क्षमता १.१६(१५)×१०-३ fm
चुंबकीय ध्रुवीकरण क्षमता ३.७(२०)×१०-४ fm
फिरक १/२
आयसोफिरक १/२
स्थिरता/आयुर्मान ८८५.७(८) सेकंद (मुक्तावस्थेत)