बॅरिऑन हा तीन क्वार्क पासून बनलेला संयुक्त मूलभूत कण होय.