नॉर्वॉक हे अमेरिकेतील कनेटिकट राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर फेअरफिल्ड काउंटीमध्ये वसले आहे. इ.स. २०१० च्या जनगणनेनुसार या शहराची लोकसंख्या सुमारे ८५,६०३ आहे.

फेअरफिल्ड काउंटीमधील नॉर्वॉकचे स्थान