नूतन मराठी विद्यालय

(नूतन मराठी विद्यालय, पुणे या पानावरून पुनर्निर्देशित)

नूतन मराठी विद्यालय पुण्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहे. या शाळेची स्थापना जानेवारी १, इ.स. १८८३ रोजी झाली.