निशापूर (फारसी: نیشابور) हे इराणमधील ईशान्येकडच्या रझावी खोरासान प्रांतातील एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर आहे. हे फारसी कवी ओमर खय्यामाचे जन्मस्थान आहे. २००६च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ३,९१,३६१ होती.