निरीश्वरवाद हे इश्वर, देव किंवा तत्सम संकल्पना नाकारणारे तत्त्वज्ञान आहे.

संदर्भसंपादन करा