निकोलाय सेम्योनोव्ह

निकोलाय सेम्योनोव्ह हा एक रशियन रसायनशाश्त्रज्ञ होता. इ.स. १९५६ मध्ये त्याच्या शोधांसाठी त्याला नोबेल पुरस्कार बहाल करण्यात आला.

निकोलाय सेम्योनोव्ह

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.