निंग्स्या (देवनागरी लेखनभेद: निंग्श्या) हा चीन देशाच्या उत्तरेकडील स्वायत्त प्रदेश आहे.

निंग्स्या
宁夏回族自治区
चीनचा स्वायत्त प्रदेश

निंग्स्याचे चीन देशाच्या नकाशातील स्थान
निंग्स्याचे चीन देशामधील स्थान
देश Flag of the People's Republic of China चीन
राजधानी यिंच्वान
आय.एस.ओ. ३१६६-२ CN-NX
संकेतस्थळ http://www.nx.gov.cn/