नागेश मसुते हे एक मराठी संगीतकार होते.

नागेश मसुते यांनी स्वरबद्ध केलेली गीते संपादन