नाइके (लेखनभेद:नाइकी) खेळासाठी लागणारे सामान व पादत्राणे तयार करणारी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे.