द्विलिंगी प्राण्यांमधील पुरुषबीजे तयार करणाऱ्या प्राण्याला नर असे म्हणतात.

नरासाठी वापरले जाणारे चिन्ह