Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

व्याख्या

In The Barn.jpg

लैंगिकता म्हणजे शारीरिक, भावनिक, बौदिक् व सामाजिक पैलूंच्या पौरुषी व स्त्रीत्वाच्ं त्या व्यक्तीचं प्रकटीकरण. [१]

लैंगिकतेचे पैलूसंपादन करा

लैंगिकतेचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत

शारीरिक घडणसंपादन करा

जन्माला आलेल्या बाळाचे लिंग बघुन तो मुलगा आहे का मुलगी आहे हे ठरवले जाते. व्रुषण व शिश्न असेल तर बाळ मुलगा आहे व मायांग असेल तर ती मुलगी आहे हे

मानले जाते. काही वेळा अशी बाळ्ं जन्माला येतात ज्यांना पुरुष व स्त्री या दोघांची काही अंशी विकसीत जननेंद्रिये दिसतात. अशा व्यक्तींना द्विलिंगी म्ह्णतात. द्विलिंगी या शब्दाला ईंग्रजीत ईंटरसेक्स असा शब्द आहे. [२]

लिंग भावसंपादन करा

लिंग भाव म्हणजे स्वत्:ची पुरुष किंवा स्त्री म्ह्णून ओळख. तुम्ही जग पुरुष म्हणून अनुभवता की स्त्री म्हणून अनुभवता तो तुमचा लिंग भाव असतो. बहुतांशी व्यक्तींमद्ये शरीराचे लिंग व लिंग भाव सलग्न असतो. म्ह्णजे शरीर पुरुषाचे असले तर लिंग भाव पुरुषाचा असतो व शरीर स्त्री चे असले तर लिंग भाव स्त्रीचा असतो. या अशा सलग्नतेला ईंग्रजी मद्ये सिसजेंडर असे म्ह्णतात.

काही व्यक्तींमद्ये शरीराचे लिंग व लिंग भाव सलग्न नसतो. म्ह्णजे शरीर पुरुषाचे असते तर लिंग भाव स्त्रीचा असतो. तर काही व्यक्तींमद्ये शरीर स्त्रीचे असते व लिंग भाव पुरुषाचा असतो. एका व्यक्तीमध्ये

शरीर व लिंग भाव वेग-वेगळा असण्याला ईंग्रजी मध्ये ट्रान्सजेंडर असे म्ह्णतात.[३]

काही व्यक्तींमद्ये लिंग भाव स्थीर स्तीतीत दीर्घ काळ पुरुषाचा किंवा स्त्रीचा नसतो. यांच्यात लिंग भाव अधून मधून बदलत रहातो. अशाला ईंग्रजी मद्ये पॅनजेंडर असे म्ह्णतात. याला ईंग्रजी मध्ये नॉनबायनरी जेंडर असेही म्ह्णतात.

लैंगिक कलसंपादन करा

वयात आल्यावर आपल्याला दीर्घ काळ पुरुषांबद्दल का स्त्रीयांबद्दल लौंगिक आकर्षण वाटते तो आपला लैंगिक कल असतो. याचे चार प्रकार असतात

भिन्नलिंगी लैंगिक कलसंपादन करा

अशा व्यक्तींना वयात आल्यावर फक्त विरुध लिंगाच्या व्य्क्तींबद्दलच लौंगिक आकर्षण वाटते. म्ह्णजे पुरुषांना फक्त स्त्रीयांबद्दलच लैंगिक आकर्षण वाटते व स्त्रीयांना फक्त पुरुषांबद्दलच लैंगिक आकर्षण वाटते.

याला ईंग्रजी मध्ये हेटेरोसेक्शुअल असे म्ह्णतात.

उभयलिंगी लैंगिक कलसंपादन करा

अशा व्यक्तींना वयात आल्यावर दोन्हीलिंगाच्या व्य्क्तींबद्दल लौंगिक आकर्षण वाटते. म्ह्णजे पुरुषांना स्त्रीयांबद्दल व पुरुषांबद्दल लैंगिक आकर्षण वाटते व स्त्रीयांना पुरुषांनाबद्दल व स्त्रीयांबद्दल लौंगिक आकर्षण वाटते. याला ईंग्रजी मध्ये बायसेक्शुअल असे म्ह्णतात.

समलिंगी लैंगिक कलसंपादन करा

अशा व्यक्तींना वयात आल्यावर फक्त आपल्याच लिंगाच्या व्य्क्तींबद्दल लौंगिक आकर्षण वाटते. म्ह्णजे पुरुषांना फक्त पुरुषांबद्दलच लौंगिक आकर्षण वाटते व स्त्रीयांना फक्त स्त्रीयांबद्दलच लौंगिक आकर्षण वाटते. याला ईंग्रजी मध्ये गे किंवा होमोसेक्शुअल असे म्ह्णतात.[४]

असेक्शुअलसंपादन करा

अशा व्यक्तींना वयात आल्यावर दीर्घ काळ (कोणतीही शारीरिक समस्या नसताना) पुरुषांबद्दल किंवा स्त्रीयांबद्दल लौंगिक आकर्षण वाटत नाही. असेक्शुअल हा ईंग्रजी शब्द आहे.

स्त्रीवादात लैंगिकतासंपादन करा

स्त्रीवादात लैंगिकता ही स्ंज्ञा वेगवेगळ्या विचारपध्द्तीने बघितली जाते.जहाल स्त्रीवादी स्त्रीयांच्या समाजात आणि प्रसारमाध्यमात होणाऱ्या लैंगिक वस्तुकरणाकडे आणि लैंगिक शोषणाकडे समीक्षात्मक द्रुष्टीकोनातुन पाहतात.त्या वेश्याव्यवसाय आणि सेक्स वर्क याचा विरोध करतात. इतर स्त्रीवादी लैंगिकतेबद्दल बोलताना पुनरत्पादन,बलात्कार,घरगुती हिंसाचार,स्त्रीयांच्या शरिरावर होणारे जातीय आणि धार्मिक अत्याचार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ या विषयी बोलतात.

लैंगिकतेत नैसर्गिकता तथा खुलेपणासंपादन करा

"सेक्स ही नैसर्गिक गरज आहे माणसाची!” हे खुलेपणाने मान्य न करण्याची सर्वात मोठी चूक आपण करतो. त्यामुळेच निरनिराळ्या समस्या तयार होतात. काही तरी गूढ अनैसर्गिक असं काहीतरी स्वरुप या सेक्सला आपण दिलं आहे. सेक्सविषयी खुलेपणाने काहीही बोललं जात नाही अथवा विचारलं जात नाही, तो सभ्यपणा नाही, असा एक गोड समज समाजाने आपल्याला करुन दिला आहे आणि तोच आपण पुढच्या पिढीला देत आहोत. या समजामुळेच अनेक प्रश्न विचारण्याचं त्यांचं स्वातंत्र्यच आपण हिरावून घेतले आहे. त्यातून अनेक गैरसमजांचा जन्म झाला आहे. चार वर्षांची मुलगी शारिरीक दृष्टिने संबंधांसाठी अपरिपक्व असते, हे समजण्यासाठी डॉक्टर असण्याची गरज नाही; पण, तरीही अशा मुलीवर बलात्कार होतात. काय शोधत असेल हा बलात्कार करणारा? या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला की आपल्या लक्षात येतं की लहान वयातील मुलींबरोबर लैंगिक संबंध ठेवले की लैंगिक शक्ती वाढते, असा खुळचट गैरसमज काही लोकांमध्ये आहे. आणि तो नसला तरी विकृत वासना त्यामागे असतेच. त्याची परिणती पुढे अशा गुन्ह्यात होते.[५]

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ खिरे, बिंदुमाधव (२०११). मानवी लैंगिकता एक प्राथमिक ओळख. पुणे: समपथिक ट्रस्ट (पुणे). pp. १.
  2. ^ खिरे, बिंदुमाधव (२०१५). ईंटरसेक्स एक प्राथमिक ओळख. पुणे: समपथिक ट्रस्ट (पुणे). pp. १०.
  3. ^ खिरे, बिंदुमाधव (२०१३). सप्तरंग. पुणे: समपथिक ट्रस्ट (पुणे). pp. १३.
  4. ^ Khire, Bindumadhav (2008). Indradhanu: Samalaingikateche Vividh Ranga (हिंदी भाषेत). Bindumadhav Khire.
  5. ^ http://maxmaharashtra.com/3020[मृत दुवा]