साधारण‌‌तः ५०० मायक्रोमीटर इतक्या जाडीच्या हवेतील घनकणांना धूळ म्हणतात.