द पॉलिटिकल मशिन २००८ हा स्टारडॉक या कंपनीचा एक दृश्य खेळ आहे.