द कॉर्पोरेट मशीन हा स्टारडॉक या कंपनीचा एक दृश्य खेळ आहे.