दत्तात्रेय नरसिंह गोखले

(द. न. गोखले या पानावरून पुनर्निर्देशित)

दत्तात्रेय नरसिंह गोखले (सप्टेंबर २०, १९२२ - ?) हे चरित्र वाङ्मयाचे संशोधक व मराठी शुद्धलेखनाचे अभ्यासक होते. सप्टेंबर २०, १९२२ रोजी त्यांचा जन्म झाला.

दत्तात्रेय नरसिंह गोखले

त्यांना 'व्यक्तिविमर्श' चरित्र लेखनात विशेष रस होता.

प्रकाशित साहित्य

संपादन
  • गांधीजी
  • डॉ. आंबेडकरांचे अंतरंग
  • चरित्र-चिंतन चरित्र-आत्मचरित्रांवरील परीक्षणे
  • स्वातंत्र्यवीर सावरकर : एक रहस्य
  • डॉ. पटवर्धन ऊर्फ माधव ज्यूलियन
  • एका चरित्राचे चरित्र
  • डॉ. केतकर
  • सत्तेची खेळी (अनुवाद)
  • साहित्य विचार (समीक्षा)

पुरस्कार

संपादन