Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

देवभक्ती ही देवाची मनापासून केलेली आराधना आहे.भक्ती करणाऱ्या व्यक्तिस 'भक्त' म्हणतात.

सकाम भक्तीसंपादन करा

काही विशिष्ट इच्छा मनात ठेउन ती पूर्ण व्हावयास हवी या हेतूने करण्यात आलेली भक्ती म्हणजे सकाम भक्ती आहे.

निष्काम भक्तीसंपादन करा

काहीही इच्छा मनात न ठेवता निव्वळ समर्पणाच्या भावनेने करण्यात आलेली भक्ती म्हणजे निष्काम भक्ती आहे.