दुसरा अब्दुल हमीद

(दुसरा अब्दुल हमीद, ओस्मानी सम्राट या पानावरून पुनर्निर्देशित)

दुसरा अब्दुल हमीद( २१ सप्टेंबर १८४२ - मृत्यु:१० फेब्रुवारी १९१८) हा एक ओस्मानी सम्राट होता. तो ऑट्टोमनचा ३४वा व शेवटचा सुलतान होता. त्याने ते राज्य विभंगु नये म्हणून बरेच प्रयत्न केले.

अब्दुल हमीद दुसरा, ऑट्टोमन सम्राट