दुसरा अब्दुल हमीद( २१ सप्टेंबर १८४२ - मृत्यु:१० फेब्रुवारी १९१८) हा एक ओस्मानी सम्राट होता. तो ऑट्टोमनचा ३४वा व शेवटचा सुलतान होता. त्याने ते राज्य विभंगु नये म्हणून बरेच प्रयत्न केले.

अब्दुल हमीद दुसरा, ऑट्टोमन सम्राट