दुर्वास

(दुर्वास ऋषि या पानावरून पुनर्निर्देशित)
शकुंतलेवर क्रोधीत दुर्वास