दामोदर पंडित हे मराठी महानुभाव साहित्यकार होते.

दामोदर पंडित
जन्म महाराष्ट्र, भारत
मृत्यू ,महाराष्ट्र, भारत
राष्ट्रीयत्व भारत भारतीय
भाषा मराठी
प्रसिद्ध साहित्यकृती वछाहरण

दामोदर पंडित हे महानुभाव पंथाचे अनुयायी होते. परंतु महानुभाव पंथ स्वीकारण्याच्या पुर्वी ते मोठे संगीत शास्त्रकार होते. 'संगीत दर्पण' हा प्रसिद्ध ग्रंथ त्यानी लिहिला होता. गं. बा. आचरेकरांच्या पुस्तकात तसा उल्लेख सापडतो. तसेच केसोबास उर्फ केशिराज बास याचे ते परम मित्रही होते, असा महानुभाव साहित्यात उल्लेख सापडतो.