बालमोहन नाटक मंडळीचे संस्थापक. फेब्रुवारी ९ १९६६ रोजी त्यांचे निधन झाले.