दंतक्षय

दंतक्षय म्हणजे दातांचा ऱ्हास होणे किंवा दातांची झीज वा त्यांच्या मूळ आकारास बाधा पोचणे.


दात किडणे किंवा दंतक्षय म्हणजे दातांवरचे आवरण नाहीसे होऊन दातांवर खड्डा तयार होतो. दात किडणे व दाताला असह्य ठणका लागणे या दातांना होणाऱ्या प्रमुख आजारांत दंतक्षयाचा पहिला क्रमांक लागतो.

दंतक्षय
वर्गीकरण व बाह्यदुवे
आय.सी.डी.-१० K02
आय.सी.डी.- 521.0
मेडलाइनप्ल्स 001055
दात किडणे

लक्षणेसंपादन करा

आजाराची कारणेसंपादन करा

तपासण्यासंपादन करा

वर्गीकरणसंपादन करा

उपचारसंपादन करा

आढळसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
विकिमीडिया कॉमन्सवर खालील विषयाशी संबंधित संचिका आहेत: