थोरला गैअस ज्यूलिअस सीझर

गैअस ज्यूलिअस सीझर द एल्डर हा प्राचीन ज्युलिओ-क्लॉडिअन वंशातील असून रोमन साम्राज्याचा संस्थापक असलेल्या ज्यूलिअस सीझर याचा पिता होता.