डेन काउंटी प्रादेशिक विमानतळ

डेन काउंटी प्रादेशिक विमानतळ (आहसंवि: MSNआप्रविको: KMSNएफ.ए.ए. स्थळसूचक: MSN) अमेरिकेच्या विस्कॉन्सिन राज्यातील मॅडिसन शहरात असलेला विमानतळ आहे.

Truaxfield-16may2000.jpg

येथून अमेरिकेतील निवडक मोठ्या शहरांना प्रवासी सेवा आणि मालवाहतूकसेवा उपलब्ध आहे. येथून डेल्टा एअरलाइन्स आणि अमेरिकन एअरलाइन्स मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची ने-आण करतात.