ट्रोम्सो हे नॉर्वेतील एक शहर आहे. हे शहर पुण्याचे भगिनी शहर आहे.