टॉवर ब्रिज हा लंडन शहरातील थेम्स नदीवरील एक ऐतिहासिक व प्रसिद्ध पुल आहे. ह्या पुलाच्या बांधकामाला १८८६ साली सुरुवात झाली व ३० जुन १८९४ रोजी पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले.

टॉवर ब्रिजचे चित्र


गॅलरीसंपादन करा

उघडलेला टॉवर ब्रिजसंपादन करा

टॉवर ब्रिज फोटोसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा