टाईन व वेयर

(टाइन व वेयर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

टाईन व वेयर हा उत्तर इंग्लंडमधील एक परगणा (काउंटी) आहे. न्यूकॅसल हे मोठे शहर ह्याच काउंटीमध्ये आहे.

टाईन व वेयर
Tyne and Wear
इंग्लंडची काउंटी

इंग्लंडच्या नकाशावर टाईन व वेयरचे स्थानइंग्लंडच्या नकाशावर टाईन व वेयरचे स्थान
देश इंग्लंड ध्वज इंग्लंड
मुख्यालय
क्षेत्रफळ ५३८ वर्ग किमी
लोकसंख्या १०,९३,४००
घनता {{{घनता}}} प्रति वर्ग किमी
वेबसाईट