झोराझ्म विलायती (उझबेक: Хоразм вилояти) हा मध्य आशियातील उझबेकिस्तान ध्वज उझबेकिस्तान देशाचा एक प्रांत आहे. उर्गांच ही ह्या प्रांताची राजधानी आहे.

उझबेकिस्तानच्या नकाशावर झोराझ्म विलायतीचे स्थान