जोसेफ निकोलस निकोलेट (जुलै २४, इ.स. १७८६ - सप्टेंबर ११, इ.स. १८४३) हा फ्रेंच गणितज्ञ व भूगोलतज्ञ होता.

Joseph Nicollet

१८३० च्या सुमारास निकोलेटने मिसिसिपी नदीच्या उगमाच्या आसपासच्या प्रदेशाचे सर्वेक्षण करून तेथील नकाशे काढले.

याला ज्यॉं-निकोलस निकोलेट या नावानेही ओळखले जायचे.