जोसियाह विलार्ड गिब्स

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

जोसियाह विलार्ड गिब्स हे शास्त्रज्ञ आहेत.

जोसियाह विलार्ड गिब्स
पूर्ण नावजोसियाह विलार्ड गिब्स
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र

जीवन संपादन

संशोधन संपादन

पुरस्कार संपादन