जॉर्जियन ही जॉर्जिया देशाची राष्ट्रभाषा आहे.

जॉर्जियन
ქართული
स्थानिक वापर जॉर्जिया व इतर
लोकसंख्या ४० लाख
लिपी जॉर्जियन वर्णमाला
अधिकृत दर्जा
प्रशासकीय वापर जॉर्जिया ध्वज जॉर्जिया
भाषा संकेत
ISO ६३९-१ ka
ISO ६३९-२ kat
ISO ६३९-३ kat[मृत दुवा]

हे पण पहा संपादन