जॉन रिचर्डसन (६ जून, १८९६ - ३ जून, १९७८) हे कार निकोबारचे पहिले खासदार व बिषप होते.

जॉन रिचर्डस १९५२