जेराल्ड आर. फोर्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

जेराल्ड आर. फोर्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: GRRआप्रविको: KGRRएफ.ए.ए. स्थळसूचक: GRR) अमेरिकेच्या मिशिगन राज्यातील ग्रॅंड रॅपिड्स शहरात असलेला विमानतळ आहे. १९९९ पर्यंत याचे नाव केंट काउंटी विमानतळ होते.

येथून अमेरिकेतील २३ शहरांना प्रवासी सेवा तसेच कॅनडातील एका शहरासह इतर ठिकाणी मालवाहतूकसेवा उपलब्ध आहे.